За проекта

Български интегриран продукт за свръхкраткосрочна прогноза – БИНКА

Географското положение и характеристиките на местния климат определят България като една от страните с висока честота на опасни митеорологични явлевия, като градушка, наводнения, гръмотевична дейсност и др. Прогнозата и свръхкраткосрочната прогноза за вероятност за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, както и свързаните с нея валеж от град и проливен дъжд, се извършва от ИА „Борба с градушки“.  За целта се използват данни от радарните станции, наземни и сателитни наблюдения в комбинация с числен модел за прогнозиране на времето. Поради  локалният характер на опасните метеорологични явления остава трудността за надеждна оценка и прогнозиране им. Допълнителната информация, като количеството водна пара в атмосферата, получено от Глобалните  Навигационни Сателитни Системи (ГНСС), има потенциал да се превърне в надежден инструмент за прогнозиране на опасни метеорологични събития.  Поради тази причина, Българската мрежа от ГНСС станции е част от проект „Балкан-Средиземноморие обслужване за опасни метеорологични явления в реално време“ (BalkanMed Real Time Severe Weather Service - BeRTISS), който се реализира в транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“
В рамките на проект BeRTISS е сключен договор за създаване на уеб платформа за Българския интегриран продукт за свръхкраткосрочна прогноза – БИНКА“ (Bulgarian Integrated NowCAsting tool-BINCA).

ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ

 1. Данни от ГНСС мрежата на ИА „Борба с градушките“ и тази на СУ „Св. Климент Охридски“. Данните от общо 12 референтни станции биват обработена почти в реално време.
 2. Модел за Изследване и Прогноза “WRF” - Weather Research and Forecasting (WRF). За изчисляване на количеството водна пара в атмосферата, данни за налягането при земята и температурата биват използвани. Водната пара е ключов елемент в състава на атмосферата, кръговрата на водата, образуването на облаци, валеж от тях и стабилност на атмосферата.  Двуизмерни карти на количеството водна пара , както и изменениято на водната пара с времето ще бъдат показани.
 3. Радарна информация ще бъде използвана от 7-те Доплерови радарни станции,  като времето необходимо за едно пълно обемно сканиране е около 4 минути. Специализиран софтуер IRIS (Interactive Radar Information System) ще генерира продукти на база обемните сканирания на метеорологичните радарни станции.
 4. Общо 12 броя автоматични метеорологични станции ще осигуряват допълнителна информация за основните параметри на атмосферата.

КРАЕН ПРОДУКТ

 1. инструмент за прогнозиране на опасни метеорологични събития ще комбинира радарни и наземни данни, както  и продукти от ГНСС станциите.
 2. Продукти от ГНСС станциите ще бъдат генерирани на всеки час.
 3.  Непрекъснато наблюдение на ключовия параметър – интегрирано водно съдържание.
 4. Карти, времеви ход и анамации, получени чрез модел „WRF“ , на интегрираното водно съдържание
 5. Обновена радарна информация на всеки 4 минути.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

 1. Инструмент за прогнозиране на опасни метеорологични явления ще бъде достъпен на уеб платформа.Обновяването на модела „WRF“ ще се извършва два пъти на ден с хоризонтална стъпка от 4 км, като ще покрива цялата територия на България.
 2. Прогнозата от прогностичния модел, както и сателитните данни ще бъдат част от инструмента.
 3. Една година тест период  и оперативни настройки се планират.
 4. Обновяването на информацията ще бъде намалена до 15 минути.
 5. Информация с цел предупреждение, която касае предстоящите опасни метеорологични явления.
 6. Интерактивната уеб платформа ще визуализира крайните продукти, които ще бъдат достъпни до всеки дежурен метеоролог, метеорологична служба, регионални звена отговорни за защита на гражданите и околната среда, както и широката общественост в района.

 

БИНКА

 Български интегриран продукт за свръхкраткосрочна прогноза – БИНКА

 


Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница | Декларация за достъпност | Карта на сайта